vipcard.com.pl

https://www.twojczas-psychoterapia.pl/

Terapię indywidualną, o której więcej na stronie http://twojczas-psychoterapia.pl/terapia-indywidualna/ , rozpoczyna wstępna rozmowa. Ma ona na celu ustalenie, jakie terminy spotkań są dla klienta najdogodniejsze, a także udzielenie klientowi wszelkich informacji oraz wybranie odpowiedniego psychoterapeuty. Ponadto, pacjent niezdecydowany może podjąć decyzję o udaniu się na 1-3 spotkania konsultacyjne. Ich przebieg i forma pomagają zdecydować pacjentowi, czy chce wziąć udział w psychoterapii. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca dochodzi do podpisania kontraktu terapeutycznego.